FANDOM


Marital rape/Domestic violence- Pagpipilit sa mga babaeng asawa na makipagtalik kahit labag sa kanilang kalooban.


Fixed Marriage-Pilit na ikinakasal dahil ang babae ay buntis na. Hindi sila binibigyan ng pagkakataon.