FANDOM


Pagiging matandang dalaga- Minsan o madalas sila ay nakararamdam ng pagsisisi o pagkalungkot sa hindi pagkakaroon ng sariling pamilya.

Stereotype sa mga trabaho- pagsasabi na may ibang karera ang mga kababaihan at ang pagiging manunulat ay para sa lalaki lamang. Pagsabi na ang mga makata ay salawahan at malupit.

Pagiging mapusok ng kabataan- Pagmamadali at pag-iisip makipagtanan