FANDOM


  • Tagapagsalaysay- isang dalagang may pangarap maging manunulat
  • Tia Nena- matandang dalagang tiya ng tagapagsalaysay
  • Luis Garcia- dating kasintahan ni Tia Nena
  • Inay- ina ng tagpagsalaysay, kapatid ni Tia Nena
  • Lola- ina nila Tia Nena