FANDOMNakatulog si Marietta nang biglang may humahawak at humahalik sa kanya kung saan-saan. Hind niya ito pinapansin, pilit niyang ibinabalik ang kanyang pagtulog. Lasing na naman ang kanyang asawang si Duardo. Hindi na siya makatiis at kanyang sinabi ‘Wala kang konsensiya, wala kang konsiderasyon’ at sinabi na Duardo, ‘aba, hindi ba ang babae ay para sa lalaki’.

Naalala niyang pilit siyang ipinakasal ng nanay niya kay Duardo kahit ayaw niya dahil nadala raw lang siya sa kanyang katipunuuan at hindi siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Kapag duamdaing siya sa kanyang inay lagi niyang sinasabi na "aba, pagtiisan mo". Wala ring trabaho ang kaniyang asawa. "Nalilimutan mo nang talga ang obligasyon mo sa kin, ha?at hinatak nito ang kanyang suot. Sinipa niya si Duardo at dumaing si Duardo. Nakaramdam ng tuwa si Marietta.