FANDOM


Nagsimula ang kuwento sa pagkayamot ni Lena dahil lahat ng naiwan sa kanilang talyer ay sa refrigerator at hindi sa air-conditioning nagtatrabaho gayong mainit na ang ulo at paulit-ulit na ang tawag sa kanya ng kanilang customer. Bigla siyang nagbihis at kinuha ang kanyang kit hanggang sa makarating siya sa bahay ng kanilang kustomer. Hindi na lingid sa kanya ang pagtataka ng kanyang kausap dahil nasanay na siya roon. Nagpakilala siyang siya ang mekaniko at labis na nagtaka ang abugadong kustomer dahil 'babae raw siya' at sinabi niyang hindi naman diperensiya ang pagiging babae niya. Muli nitong tinanong kung mekaniko ba talaga siya dahil daw baka masira ang nail polish nya. Wala naman talagang sira yung aircon at yung oulet lang ang sira at nagpabayad sia ng diyes. Nagbigay ang lalaki ng bente at ang sukli ay tip ngunit hindi niya ito tinanggapa t bigal na siyang umalis.Pasalamat siya ng makabalik sa opisina ng wala ang kanyang ama dahil hindi niya ito pinapayagang magpunta sa mga bahay ng tumatawag sa kanya dahila ng pinatitingin lamang sa kanya aya ang mga ipinapasok lamang sa kumpanya. Sinundan siya ng lalaki sa oposina at hindi niya akalaing sila rin ang may-ari nito. Nakipagkilala sila sa isa't-isa.