FANDOM


Nagsimula ang kuwento sa pagpapakilala sa kanyang Tia Nena na isang napakagandang magandang dalaga. Noong bata siya pinangarap niyang maging katulad ng kanyang tia, hindi siya magpapagupit ng buhok at magiging guro rin. Kalaunan napagtanto niya na nais niyang maging manunulat at nang ipagtapat niya ito sa kanyang ina at sa kanyang tia Nena, ay labis ang kanilang pagtutol. Ayon sa kanyang Tia Nena, ang mga babae raw ay may sariling karera at ang manunulat ay para sa lalaki lamang. Ito ang naging dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan.


Nagkasakit ang kanyang Tia Nena at sinabi niya sa kanya na nagsisisi siyang maging matandang dalaga at ikwinento na ang dati niyang kasintahan na si Luis Garcia. Limang taon palang sila noon ng una silang magkakilala hanggang sa lumaki na sila at pareho nilang naramdaman na hindi na sila mabubuhay kung wala ang isa't isa ngunit tumutol ang kanyang ina dahila ng mga makata raw na tuad ni Luis ay salawahan at malupit. Nagtanan sila ngunit nahuli rin siya ng kanyang ina. Inalipusta si Luis ng kanyang ina at labis siyang nasaktan kaya ito ay umalis. Sumulat uli siya kay Luis at nais niyang makipagtanan ulit ngunit labis siyang nasaktan sa kanyang inay. Nagbalik si Luis pagkaraan ng madaming taon, nagkahiwalay silang mag-asaw ngunit itinigil na rin niya ang pag-asang maging sila. Hanggang mamatay si Luis. At ang kuwentong iyon ay isinulat para sa kanyang Tia Nena na sumakabilang buhay.